Volgende stap voor nieuw teeltsysteem chrysant

Systeemvernieuwing en weerbaarheid stonden centraal op een goed bezochte bijeenkomst van chrysantentelers bij Wageningen UR Glastuinbouw op 19 januari 2012. Onderzoekers vertelden dat  nieuwe teeltsystemen voor chrysant perspectief bieden voor een emissieloze teelt. Tijdens de chrysantendag discussieerden telers, adviseurs en toeleveranciers over de vertaling van deze inzichten naar nieuwe bedrijfssystemen.

De chrysant is het grootste sierteeltgewas onder glas dat in de grond wordt geteeld. De grootste uitdagingen in de teelt zijn het verbeteren van de rentabiliteit, het voorkomen van emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater en de blijvende uitdagingen in het beheersen van ziekten en plagen.

Zandbedden of substraatloos
Wageningen UR Glastuinbouw heeft daarom de afgelopen drie jaar onderzoek gedaan naar nieuwe teeltsystemen voor de chrysant. In dat onderzoek zijn twee type systemen bestudeerd, namelijk een teelt in zandbedden en een teelt zonder substraat. Het blijkt dat het telen van chrysanten los van de grond mogelijk is; het aantal takken en het gewicht van de takken is vergelijkbaar of beter dan die van chrysanten die in de vollegrond zijn geteeld. Een aantal systemen levert dusdaige meerproductie dat de systemen ook rendabel gebouwd zouden kunnen worden, volgens onderzoeker Tycho Vermeulen. “We gaan nu met verschillende marktpartijen onderzoeken hoe we het nieuwe teeltsysteem op grotere schaal kunnen testen,” zegt hij.

Op de chrysantendag werd ook uitgebreid stilgestaan bij gewasbescherming. Het vergroten van de weerbaarheid van het teeltsysteem tegen ziekten en plagen is één van de speerpunten voor de komende jaren.

Bron: WUR Glastuinbouw


Deel dit bericht met je vrienden:


Schrijf je in en mis geen enkel nieuwsbericht!
Schrijf je in voor onze GRATIS nieuwsbrief en ontvang elke morgen van maandag tot vrijdag het laatste tuinbouwnieuws in je mailbox.

Lees ook volgende berichten


Vlaamse land- en tuinbouw ondergaat forse inkomensdaling in 2014

Boerenbond berekende het Vlaamse landbouwinkomen 2014 en noteert een daling van 19% ten opzichte van 2013. Daarmee wordt bevestigd wat elke land- of tuinbouwer al maanden voelt: ondanks gedaalde kosten staat het inkomen van de Vlaamse boer zwaar onder druk. Traditieget...

Fotoreportage najaarswerkzaamheden

Tijdens het voorbije zomerse najaarsweekend van 18 en 19 oktober trok Mieke Brusselle op pad met haar fototoestel en maakte voor ons weerom heel wat prachtige foto's. Fotoreportage

Proefveldbezoek in het kader van IPM

Op donderdag 30 oktober 2014 organiseert PCG een proefveldbezoek in het kader van IPM in vollegrondsgroenten. Het programma omvat het bezoeken van de proeven over gewasbescherming, ziekten & plagen en bemesting. De proeven liggen o.a. aan in het kader van het ADLO ...

Biobest opent hommelfabriek in China

Goed nieuws voor Chinese groente- en fruittelers. Weldra kunnen ze hommels voor gewasbestuiving aankopen die in eigen land worden geproduceerd. De hommels zullen worden geproduceerd in de gloednieuwe productiefaciliteit van Biobest in Shouguang in de provincie Shandong....

Aanpassing CONFIDOR 200 OD (N22174 - 9658P/B) in appelbomen

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu deelt mee dat de toelating van CONDIFOR 200 OD (200 g/l imidacloprid) in appelbomen wordt aangepast: Dit middel mag overeenkomstig met de Europese bepalingen omtrent het gebruik...

Groene vingers vertalen naar optimaal gebruik procescomputer

Telers, of de teeltverantwoordelijke medewerkers op grotere bedrijven, zijn prima in staat om de staat van het gewas in de kas te beoordelen. Het vertalen van de groene ogen en vingers naar een optimaal gebruik van de procescomputer blijkt in de praktijk echter lastig...

Op zoek naar nieuwe marktkansen voor witloof

Binnen het IWT-project 'Diversificatie van het witloofaanbod' wordt gezocht naar het ontwikkelen van nieuwe commercialisatiemogelijkheden. Kan diversificatie perspectieven openen voor de witloofsector? Innovaties Witloof vertegenwoordigt nog altijd een groot percentag...

Patatti icognito

In het najaar zet VLAM telkens de aardappel in de schijnwerper. Onder het motto ‘De aardappel. Thuis in elke keuken’ wil VLAM de positie van de aardappel als belangrijkste maaltijdbegeleider verstevigen. De campagne wordt gevoerd op tv en online. Ook al is de aar...

Wanneer gaan de ogen open?

Deze week ging er in Brussel een Europese top van staats- en regeringsleiders door. De zoveelste vergadering op hoog niveau sinds het uitbreken van de Rusland-crisis. De zoveelste vergadering waarop sancties tegen Rusland aan de orde waren. De zoveelste vergadering waa...

Publiekscampagne 'Schoon Boeren' officieel van start in de Westhoek

Inagro en de Provincie West-Vlaanderen investeren opnieuw in de regionale publiekscampagne met de klinkende naam Schoon Boeren. Tijdens het persmoment in de gastgemeente Houthulst werden de 8 Schone Boeren uit 4 gemeenten in de Westhoek officieel voorgesteld. Een volled...

Opsporingsbericht: Tuta absoluta gezocht

Tuta absoluta (Meyrick) is een Zuid-Amerikaanse plaag die sinds 2009 ook in Vlaanderen voorkomt. Het larvale stadium van de mineermot kan aanzienlijke schade aanrichten aan de tomatenteelt doordat zowel bladeren, vruchten als de stengels aangetast kunnen worden. Bladsch...

Landbouwinvesteringsfonds subsidieert stroomgenerator

Het was CD&V-volksvertegenwoordiger Jos De Meyer die de kat de bel aan bond. De problematiek schetste hij als volgt: “Boerderijen zijn geëvolueerd tot hoogtechnologische bedrijven die permanent over energie moeten beschikken voor licht- en klimaatregeling in stal...

Veelbelovende resultaten met roofwantsen in gerbera

Omnivore roofwantsen van de familie Miridae, zijn wantsen die zich voeden met zowel prooien (plagen) als plantmateriaal. Voor biologisch bestrijding is deze eigenschap ideaal, omdat de bestrijders daardoor preventief kunnen worden ingezet op het moment dat er nog geen p...

Koppert bouwt internationaal R&D-centrum

In oktober ging Koppert Biological Systems van start met de bouw van een nieuw, internationaal R&D centrum. Het gebouw komt naast het hoofdkantoor aan de Veilingweg te staan en biedt straks ruimte aan de snel groeiende afdeling Research & Development. De nieuwbo...

Boerenbond duimt voor eerlijke voedselprijzen

16 oktober is het Wereldvoedseldag. Het is de dag waarop FAO, the Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties in 1945 werd opgericht. FAO vestigt in 2014 de aandacht op het familiale landbouwsysteem vermits dit wereldwijd de grootste leveranciers zijn van ...

Doorbraak TM3-resistentie op Nederlands paprikateeltbedrijf

Afgelopen teeltseizoen is een commercieel ras met TM3-resistentie getroffen door het TMV-virus. Ziektetoetsen van Rijk Zwaan hebben bevestigd dat het hierbij om een nieuwe stam van het virus ging, waar nog geen resistentie tegen is. Het veredelingsbedrijf brengt dit naa...

Vlaamse land- en tuinbouw in de ban van de onzekerheid

Traditioneel raamt de studiedienst van Boerenbond in het najaar het inkomen van de “Vlaamse boerderij”. Deze raming gebeurt op basis van gegevens van producties en van evoluties van prijzen van de eerste 8 maanden van het jaar. Die worden vervolgens geëxtrapoleerd ...

Belg blijft voor verse groenten en fruit kiezen

Ruim driekwart van de groente- en fruitaankopen voor thuisverbruik zijn vers. Tomaten en wortelen worden het vaakst aangekocht. De appel blijft de absolute favoriet bij het fruit. Dit blijkt uit onderzoek van GfK Panel Services Belgium bij 5.000 Belgische gezinnen. ...