Bacterierot veroorzaakt door Pseudomonas cattleyae in Phalaenopsis

Telers van Phalaenopsis hebben vooral in de opkweekfase last van infecties met de bacterie Acidovorax avenae subsp. cattleyae. In de praktijk spreekt men nog vaak over Pseudomonas. De bacterie veroorzaakt bladvlekken die bestaan uit zwarte ingezonken plek met een gele rand. In sommige gevallen kan de uitval oplopen tot wel 20%. De bacterieziekte is zeer besmettelijk en wordt door hoge temperaturen en veel vocht in de hand gewerkt. Groen Agro Control heeft in dit project een analysemethode ontwikkeld om de bacteriën met behulp van DNA technieken te detecteren.

Tijdens het onderzoek is gekeken naar de invloed van relatieve luchtvochtigheid op de ontwikkeling van Pseudomonas cattleyae. Uit de resultaten blijkt dat een relatieve luchtvochtigheid van 90% de bacterieverspreiding enorm stimuleert en dat de mate van de aantasting ook veel ernstiger is dan bij lagere relatieve luchtvochtigheden. Een relatieve luchtvochtigheid van 75% toont geen extra verspreiding van Pseudomonas cattleyae ten opzichte van de verspreiding in een kascompartiment waar een relatieve luchtvochtigheid van continu 60% wordt gerealiseerd. Met deze kennis kan bij de teelt Phalaenopsis
een energiebesparing worden gerealiseerd.

In dit onderzoek zijn ook de effecten van gietwaterbehandelingen op de verspreiding vanPseudomonas cattleyae bekeken. Uit de resultaten komt een behandeling met waterstofperoxide van 20 ppm als beste naar voren. Deze behandeling is beter dan de onbehandelde controle en de andere behandelingen. Dit onderzoek heeft geleid tot nieuwe inzichten in de verspreiding en optimale groeicondities van de bacterie, maar geeft ook weer aanleiding tot het stellen van nieuwe vragen. Vragen over andere doseringen en nieuwe gietbehandelingen, maar ook over de uiterste grens voor de relatieve luchtvochtigheid waarbij geen extra verspreiding optreedt zullen in een vervolgonderzoek moeten worden onderzocht.

Bron: WUR Glastuinbouw


Deel dit bericht met je vrienden:


Schrijf je in en mis geen enkel nieuwsbericht!
Schrijf je in voor onze GRATIS nieuwsbrief en ontvang elke morgen van maandag tot vrijdag het laatste tuinbouwnieuws in je mailbox.

Lees ook volgende berichten


Landbouwinvesteringsfonds subsidieert stroomgenerator

Het was CD&V-volksvertegenwoordiger Jos De Meyer die de kat de bel aan bond. De problematiek schetste hij als volgt: “Boerderijen zijn geëvolueerd tot hoogtechnologische bedrijven die permanent over energie moeten beschikken voor licht- en klimaatregeling in stal...

Veelbelovende resultaten met roofwantsen in gerbera

Omnivore roofwantsen van de familie Miridae, zijn wantsen die zich voeden met zowel prooien (plagen) als plantmateriaal. Voor biologisch bestrijding is deze eigenschap ideaal, omdat de bestrijders daardoor preventief kunnen worden ingezet op het moment dat er nog geen p...

Fotoreportage najaarswerkzaamheden

Tijdens het voorbije zomerse najaarsweekend trok Mieke Brusselle op pad met haar fototoestel en maakte voor ons weerom heel wat prachtige foto's. Fotoreportage

Koppert bouwt internationaal R&D-centrum

In oktober ging Koppert Biological Systems van start met de bouw van een nieuw, internationaal R&D centrum. Het gebouw komt naast het hoofdkantoor aan de Veilingweg te staan en biedt straks ruimte aan de snel groeiende afdeling Research & Development. De nieuwbo...

Boerenbond duimt voor eerlijke voedselprijzen

16 oktober is het Wereldvoedseldag. Het is de dag waarop FAO, the Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties in 1945 werd opgericht. FAO vestigt in 2014 de aandacht op het familiale landbouwsysteem vermits dit wereldwijd de grootste leveranciers zijn van ...

Doorbraak TM3-resistentie op Nederlands paprikateeltbedrijf

Afgelopen teeltseizoen is een commercieel ras met TM3-resistentie getroffen door het TMV-virus. Ziektetoetsen van Rijk Zwaan hebben bevestigd dat het hierbij om een nieuwe stam van het virus ging, waar nog geen resistentie tegen is. Het veredelingsbedrijf brengt dit naa...

Vlaamse land- en tuinbouw in de ban van de onzekerheid

Traditioneel raamt de studiedienst van Boerenbond in het najaar het inkomen van de “Vlaamse boerderij”. Deze raming gebeurt op basis van gegevens van producties en van evoluties van prijzen van de eerste 8 maanden van het jaar. Die worden vervolgens geëxtrapoleerd ...

Belg blijft voor verse groenten en fruit kiezen

Ruim driekwart van de groente- en fruitaankopen voor thuisverbruik zijn vers. Tomaten en wortelen worden het vaakst aangekocht. De appel blijft de absolute favoriet bij het fruit. Dit blijkt uit onderzoek van GfK Panel Services Belgium bij 5.000 Belgische gezinnen. ...

Planprogramma voor landinrichting in de Vlaamse rand goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft het planprogramma voor landinrichting in de Vlaamse Rand goedgekeurd en beslist dat de maximale projectsubsidie voor het versterken van de schaarse open ruimte in de rand rond Brussel 8,5 miljoen euro kan bedragen. Op vrijdag 16 mei zette de V...

Ledlamp moet aardbei nog lekkerder én gezonder maken

Wie is er niet dol op aardbeien? Het ‘zomerkoninkje’ ziet er verleidelijk uit, smaakt heerlijk en bevat veel vitamine C. Bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk denken ze dat de smaak nóg beter en de gehaltes antioxidanten nóg hoger en vooral constanter kunnen...

Robot oogst zelfstandig eerste paprika's in de kas

In het Europese FP7 project Clever Robots for Crops (CROPS) is een oogstrobot ontwikkeld. Onlangs is in een commerciële kas gedemonstreerd dat het systeem volledig autonoom rijpe paprika’s kan oogsten. In de komende weken wordt de performance van het systeem wat betr...

Egyptische kassenteelt op een hoger niveau door Nederlandse technologie

Het project ‘Egyptische kasteelt op een hoger niveau met Nederlandse technologie’ wil door middel van toepassing van Nederlandse technologie een hoger niveau van duurzaamheid in de Egyptische bedekte teelt realiseren, met name op de gebieden van water- en gewasbesch...

2 juni: Uiterste wijzigingsdatum verzamelaanvraag 2014

Hebt u als landbouwer of tuinbouwer uw verzamelaanvraag 2014 tijdig ingediend, dan kunt u uw ingediende verzamelaanvraag nog wijzigen tot en met 2 juni. Deze wijzigingen kunnen via de elektronische verzamelaanvraag worden ingediend op www.landbouwvlaanderen.be. Welke...

Brochure Witloof en IPM beschikbaar

Vanaf 1 januari 2014 is elke Europese land- en tuinbouwer verplicht om de principes van geïntegreerde gewasbescherming of “IPM” op zijn bedrijf toe te passen. Omdat de witloofteelt dermate specifiek is en voor de verschillende teeltfasen andere regels gelden, versp...

Hoe zelf zilte groenten telen

De aanvoer van zilte groenten is nog voor een groot stuk afhankelijk van wildsnij en export uit het buitenland. Het commercieel telen in eigen land zou meer zekerheid geven naar kwaliteit en de duurzaamheid vergroten. Inagro stelde een teeltbrochure voor zeekraal op die...

Chinook F1 opnieuw erg vroege primeur prei

Door de goede ervaringen met Chinook in 2013 (produktie en schottolerantie), heeft Van der Velden Groente BV in Liessel zijn areaal Chinook uitgebreid in 2014. De eerste plantingen (“losse” Marokkaanse planten) zijn eind februari de grond in gegaan. Daarna zijn de p...

Groter en beter? Plantgroei én celwandverteerbaarheid bij veredeling onder de loep.

“Verhoging van de biomassaopbrengst en toegankelijkheid van de celwand voor fermentatie inBrachypodium distachyon als model en Zea mays als gewas” - doctoraat Wannes Voorend. In het doctoraatsonderzoek (bij ILVO en VIB) dat Wannes Voorend verdedigt op 15 mei 201...

Onderzoeksstrategie biologische landbouw & voeding Vlaanderen 2013-2017

De komende 4 jaar vraagt de biosector in te zetten op onderzoek naar ‘robuuste biologische productiesystemen’, ‘flexibele biologische ketensystemen’ en ‘kwaliteitsvolle voeding’. Dat staat in de “Onderzoeksstrategie voor biologische landbouw en voeding in ...